Project 1: Lang Son province

15:29:00 - 20/03/2014

Mô tả khái quát Dự án

 

 

CVTD cùng Nhóm các nhà tư vấn và dịch vụ quản lý muốn hỗ trợ một quá trình phát triển tại huyện Lộc Bình, huyện Bắc Sơn với mục tiêu là: Phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và xây dựng kế sinh nhai bền vững, gắn kết sản xuất với xúc tiến thương mại, củng cố nền văn hoá có nguy cơ mai một và duy trì bền vững các nguồn tài nguyên môi trường cho Khu vực Mẫu Sơn tại huyện Lộc Bình và 8 xã ATK tại huyện Bắc Sơn.

Đối tượng hưởng lợi từ Dự án:

 • Khu vực phát triển điểm du lịch quốc gia Mẫu Sơn rộng 10.000 ha.
 • Khu vực 8 xã ATK Lạng Sơn gồm: Quỳnh Sơn, Bắc Sơn, Hưng Vũ, Vũ Lăng, Hữu Vĩnh, Tân Lập, Tân Hương, Vũ Lễ – huyện Bắc Sơn – tỉnh Lạng Sơn.

 

Dự án hỗ trợ thông qua quá trình thực hiện đồng thời bảy hợp phần: Nông nghiệp bền vững; Nước sinh hoạt và phát triển hạ tầng; Vườn rừng và vùng dược liệu (Hợp phần chính của Dự án)Nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại và xuất khẩu tinh dầu Hồi (Hợp phần chính của Dự án)Du lịch sinh thái cộng đồng (Hợp phần chính của Dự án); Nâng cao nhận thức về môi trường và hỗ trợ giáo dục đào tạo; Bảo tồn văn hoá bản địa.

 

Mục tiêu của Dự án “trọn gói” này cũng giống như mục tiêu của bất cứ phương pháp kế sinh nhai bền vững nào, đó là:

 • Tăng thu nhập
 • Tăng chất lượng cuộc sống
 • Giảm tính bấp bênh của cuộc sống
 • Phát triển và mở rộng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại tỉnh Lạng Sơn
 • Sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững hơn.

 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến từ Quý I/2014 đến Quý IV/2020 và có thể kéo dài theo các dự án thành phần và nhà tài trợ quốc tế.

Feedback
 • I had a great time volunteering with CVTD. Had the opportunity to meet amazing people from so many countries, besides the experience to work with disable kids that was so special and definitely unforgettable in my life. I got all the support i needed and felt home during the month i spent on the project. Hope to come back one day. 

 • My experience with CVTD Vietnam was great ! Work with kids is really tiring and you have to keep your energy and enthusiasm all the time but when you see them smiling, having fun and the most important learning things from you it really worth it ! 
   

 • I had an amzing time!Definitely the place to volunteer if you are in vietnam!the girls who work there are superfriendly and make you feel at home in no time.

 • These have a great record of providing low- income families an opportunity to learn English. With so many NGOs to choose from in Vietnam, I found these follows its mission of wanting to make a difference and not skewing away from its original plan of helping others. 

 • Thanks for the good wishes and your support during my stay-I'll definitly come back if i get the chance.

 • I stayed and worked here for several weeks and had a very fun and rewarding experience. The students are great. The staff is friendly and the food is good. You'll typically have roommates from Vietnam,...

 • I really enjoyed being part CVTD Team. This has been a super great time. Children are willing to learn English which is very motivated. So classes are very pleasant. 

 • I came to CVTD , wanting to be an English teacher but I had no experience. 
  CVTD has given me the opportunity to put my training into action and teach a wide range for ages and English levels in a classroom setting.

 • I came to CVTD with the teaching experience and how I feel more confident with teaching English to all ages. I have never volunteered before so volunteering at CVTD has made me feel good and I’m glad that I got this opportunity.

 • It has been a nice experience. It is a good feeling help people who want to improve their English level and Vietnamese students are very grateful and they have made me feel very well.